23. maj, 2018

Text

Jag såg den heliga Ande igår!

Jag såg den som inte kan ses!

Jag såg det jag aldrig i livet förstår.

En duva och inte en mes!

 

Den flög över huvuden,

flög under valv.

Den flög mellan himmel och jord.

Och ingenting dånade, ingenting skalv,

när den flög över nattvardsbord.

 

Den heliga, vingprydda fågeln tog sats

i riktning från öst och till väst,

där vi allesammans i pingst tagit plats

att göra det vi trodde bäst:

 

att be och bekänna

att lova och sjunga,

att orda och sändas, bli ledd,

med gamla och unga

som eld-låge-tunga!

Men inte var jag alls beredd

 

på fågeln i taket

som flög ganska snabbt

så ljudlöst och naket,

så heligt och vaket,

som var den på vakt!

 

Och bara jag såg den!

Eller såg du den med?

Den heliga Anden

Som flög med besked!